prev next
Oświetlenie-projekt. Podstawowa zasada projektowania to zapewnienie właściwego światła dla właściwego miejsca o właściwej porze. Właściwe światło jest najważniejszym czynnikiem w procesie projektowania.